Asiaa unesta

Tämän kirjoituksen tarkoitus on auttaa Sinua ymmärtämään huonon nukkumisesi vakavuus: onko kyse ohimenevästä (akuutista ja tilapäisestä) unettomuudesta vai onko kyse kroonistuvasta unettomuudesta, johon on syytä puuttua erityisesti.

Nukunko huonosti? Kuinka osaan arvioida?

Unen määrää ja laatua voidaan nykyään seurata teknisin apuvälinein. Suuntaus on hyvä. Erillaisin laittein saamme selville erilaisia mitattavia asioita unestamme (mm. syvän unen kesto, heräämisten määrä). Mielestäni emme kuitenkaan saa mitattua kaikkein oleellista: subjektiivista tuntemusta unen ja levon vaikuttavuudesta.

Mistä tietää onko nukkunut tarpeeksi?

Työssäni lähestyn huonoa nukkumista ja riittämätöntä lepoa mitattavien unen elementtien lisäksi seuraavien kahden tuntemusten kautta:

  1. Onko tunne nukutusta yöstä aamulla sellainen, että voi sanoa nukkuneensa hyvin? Vai onko levon kokema vastakohtaisesti huono (nukuin huonosti). Mielelläni en hyväksy ”nukuin ihan hyvin” vaihtoehtoa – se ei kerro oikeastaan mitään – se ei ole myöskään tavoiteltava tila.
  2. Toinen subjektiivinen kokema on se, millaisena kokee tulevan päivän ja omat voimavarat suhteessa päivästä selviämiseen. Jos tunne on optimistinen ”töitä tai tekemistä” odottava – uni ja lepo ovat tehneet tehtävänsä. Jos tunne on ”saa nähdä mitä tästä päivästä tulee tai miten tästä selviän” on syytä orastavaan huoleen.

Miksi nämä kaksi?

Ensimmäinen kokema kuvaa käsitystä menneestä yöstä (miten on osannut nukkua), jos vastaus on muuta kuin ”nukuin hyvin” korjattavaa on, ja nukkumisen taitoa voidaan jalostaa opettelemalla hyvään uneen tarvittavia taitoja. Toinen kokema kertoo laajemmin suhteesta tulevaan –unen määrän ja laadun lisäksi työnkuormituksen ja oman jaksamisen tilasta. Hyvin nukutun ja levätyn yön jälkeen tulisi lähtökohtaisesti olla optimistinen suhteessa tulevaan päivään. Eikö vain? Jos uni ja lepo ovat kunnossa ja tätä optimistista tunnetta ei ole – työnkuormitus tai jokin muu arkeen liittyvä seikka ei ole kunnossa. Ja tämä asia kannattaa tiedostaa ja korjata heti.

Em. tunnetilojen ”mittaaminen” ei ole yksiselitteistä, älyranneke tai –sormus ei näitä mittaa. Näille tunnetiloille ei myöskään ole normitettua aineistoa, joihin omaa kokemaa voisi verrata. Paras asiantuntija olet Sinä itse. Olet todennäköisesti joskus kokenut hyvin nukutun yön ja näin ollen tunnet ja tunnistat sen energisen ja optimistisen tunteen kun sen koet. Niistä on Sinulla olemassa selkeä muisti- ja tunnejälki. Tämä on se paras unen määrän ja laadun mittari, joka on syytä asettaa tavoitteeksi. Se on myös perusta unen korjaamisen (=nukkumisen taidon oppimiselle) motivaatiolle ja tarvittaville oman käyttäytymisen muutoksille.

Missä vaiheessa on syytä huolestua?

Nyt Sinulla pitäisi olla ymmärrys mitä hyvällä unella ja levolla tarkoitan ja vihje oman työnkuormituksen arviointiin. Palaamme huonoon nukkumiseen ja riittämättömään lepoon. Missä vaiheessa huonosta nukkumisesta kannattaa huolestua? Tunnistatko oman huonon nukkumisen vakavuusasteen? Mitä on akuutti unettomuus? Tilapäinen unettomuus? Milloin on kyse pitkäkestoisesta unettomuudesta?

Akuutti unettomuus yleensä seuraus jostain tapahtumasta, johon on luonnollista reagoida voimakkailla tunteilla ja niihin liittyvillä̈ ajatuksilla. Voimakkaat tunteet estävät unen tulon. Harva meistä pystyy nukkumaan hyvin, jos läheinen on sairastunut vakavasti, työpaikka on uhattuna, velat lankeavat maksettavaksi tai häät ovat huomenna. Tilapäinen unettomuus kuvastaakin usein välittämistä. Akuutti, tilapäinen unettomuus menee jo nimensäkin mukaisesti ohi viikossa – parissa.

Äkillisissä elämänmuutoksissa unettomuus on siis luonnollinen reaktio. Tilapäinen unettomuus kuuluu osana terveeseen elämään. Tuki, lohduttaminen ja neuvonta ovat tällöin ensisijaisia. Missä vaiheessa akuutti kroonistuu? Miten ”tilapäinen” unettomuus määritellään? Yksiselitteistä vastausta tähän ei taida olla.

Unettomuuden jatkuessa pidempään on syytä alkaa pohtimaan, onko kyse mahdollisesta diagnosoitavasta unettomuudesta? Yksi määritelmä unettomuudelle on seuraava: ”Unettomuudella tarkoitetaan vaikeuksia nukahtaa, liian lyhyttä yöunta tai huonoa unen laatua, joka heikentää valveen aikaista toimintakykyä, josta aiheutuu toiminnallista tai subjektiivista haittaa.”

Eli miten käytännössä?

  • Jos nukut 2-3 yötä huonosti – syytä erityiseen huoleen ei vielä ole. Tilapäinen unettomuus kuuluu tavanomaiseen elämään.
  • Jos herää aamulla virkeänä ja kokee elämänlaatunsa hyväksi, kyseessä ei ole sairauden asteinen, välttämättä hoitoa edellyttävä unettomuus.
  • Unettomuuden jatkuessa on tärkeä kiinnittää huomiota unirytmiin ja muuhun unihuoltoon.
  • Elleivät tuki ja unihuolto tuo apua tai oirehdinta on kovin voimakasta (haittaa aiheuttava valveillaoloajan toimintakyvyn heikkeneminen) ja kesto >1kk – ota yhteys terveydenhuoltoon.

Omaa huonoa nukkumista on syytä pohtia tarkemmin. Huonon nukkumisen määrä on tärkeä tiedostaa, mutta ennen kaikkea lähtökohtaisesti on syytä selvittää mistä huono nukkuminen johtuu. Mikä asia tai tapahtuma mahdollisesti käynnisti huonon unen ja nukkumisen jakson? Mitä omassa arjessa on muuttunut – joka voisi selittää huonoa nukkumista? On tärkeätä, että itse tunnistat, tiedostat ja käsittelet unettomuutta tuottavat elämän ongelmat, näihin on tärkeä puuttua viipymättä, jotta unettomuus ei kroonistu.

Miltä Sinusta tuntui tänään aamulla – nukuitko hyvin? Olitko levännyt ja valmis päivän koetuksiin?